Таблиця

Орієнтовна відповідність профілю навчання ліцею

інститутам та факультетам НТУУ «КПІ»

Профіль навчання
(ліцей 10-11 класи)

Інститути та факультети НТУУ «КПІ»

фізико-математичний (ФМ)

та

інформаційних технологій (ІТ)

ІПСА Інститут прикладного системного аналізу
ФТІ Фізико-технічний інститут
ФПМ Факультет прикладної математики
ФІОТ Факультет інформатики та обчислюваної техніки

Математичний (М)

направлення

інженерія

ФМФ Фізико-математичний факультет
ФЕЛ Факультет електроніки
ІТС Інститут телекомунікаційних систем
ФАКС Факультет авіаційних і космічних систем
ТЕФ Теплоенергетичний факультет
РТФ Радіотехнічний факультет
ІЕЕ Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
ФЕА Факультет електроенерготехніки та автоматики

направлення

економіки, соціології і права

ФСП Факультет соціології і права
ФММ Факультет менеджменту та маркетингу

направлення

хіміко-технологічне

ІХФ Інженерно-хімічний факультет
ХТФ Хіміко-технологічний факультет
ФБТ Факультет біотехнології і біотехніки