Прозорість та інформаційна відкритість

Загальна інформація

Свідоцтво про державну реєстрацію

Статут

Ліцензія

Свідоцтво про атестацію

Структура та органи управління

Кадровий склад

Освітні програми:

Навчальний план

Освітня програма, 4 класи

Освiтня програма, 5-11 класи

Мова освітнього процесу – українська

Актуальні вакансії

Матеріально-технічне забезпечення

Результати моніторингу якості освіти

Результати проведення інституційного аудиту

Висновок

Рекомендації

Річний звіт

Порядок вступу

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Перелік додаткових освітніх послуг, порядок надання

Положення про академічну доброчесність

Правила поведінки здобувача освіти

Кодекс безпечного освітнього середовища

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу

Порядок реагування на доведені випадки булінгу

Вибір та замовлення підручників для 5-х та 10-х класів

Атестація вчителів:

Атестація вчителів (претенденти на присвоєння педагогічного звання «учитель-методист»)

Інформація про учителів, що претендують на звання “учитель-методист”

Орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2023 рік ПЛ НТУУ «КПІ» м. Києва  

Фінансова звітність