Прозорість та інформаційна відкритість

Загальна інформація

Свідоцтво про державну реєстрацію

Статут

Ліцензія

Свідоцтво про атестацію

Структура та органи управління

Кадровий склад

Освітні програми:

Навчальний план

Освітня програма 2-3 класи

Освiтня програма_4-11 класи

Мова освітнього процесу – українська

Актуальні вакансії

Матеріально-технічне забезпечення

Результати моніторингу якості освіти

Результати проведення інституційного аудиту

Висновок

Рекомендації

Річний звіт

Правила прийому до ліцею

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Перелік додаткових освітніх послуг, порядок надання

Положення про академічну доброчесність

Правила поведінки здобувача освіти

Кодекс безпечного освітнього середовищ

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу

Порядок реагування на доведені випадки булінгу

Вибір та замовлення підручників для 5-х та 10-х класів

Вибір та замовлення підручників для 3-го класу

Атестація вчителів (претенденти на присвоєння педагогічного звання «учитель-методист»)

Орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2021 рік ПЛ НТУУ «КПІ» м. Києва  

Фінансова звітність