Правила прийому до 1 класу

УМОВИ ПРИЙОМУ
ДО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ЛІЦЕЮ НТУУ «КПІ» м. Києва
до 1-го класу на 2017-2018 н.р.

 1. Загальні положення
  • Прийом дітей до Політехнічного ліцею НТУУ»КПІ» здійснюється за результатами співбесіди.
  • Правила прийому, які обговорюються на спільному засіданні Педагогічної ради і Ради ліцею, схвалюються та затверджуються директором навчального закладу за погодженням із Солом’янським управлінням освіти міста Києва.
  • У співбесіді можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.
  • До 1-го класу приймаються учні, яким на 1 вересня 2017 року виповниться 6 років.
 1. Організація прийому
  • Правила прийому оголошуються за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення співбесіди розміщується у приміщенні навчального закладу.
  • За місяць до початку в приміщенні навчального закладу вивішується перелік питань, за якими проводитимуться випробування.
  • Забезпечено проведення «Днів відкритих дверей» (під час весняних канікул) з проведенням зустрічей батьків і дітей з психологом та консультацій з вчителями. За згодою та заявою батьків результати таких зустрічей та консультацій можуть бути зараховані як співбесіда.
  • Для участі у співбесіді дітей, які вступають до 1-го класу ліцею, крім заяви від батьків, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка встановленого зразка ( картку перевіряє медичний працівник).
  • У випадках, коли кількість зареєстрованих осіб перевищує кількість вільних місць, перевага надається тим, хто був зареєстрований раніше.
 1. Проведення співбесіди
  • Прийом дітей, які вступають до 1-го класу ліцею, проводиться у встановлені терміни ( за окремим графіком), у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.
  • Співбесіда з дитиною триває не більше ніж 30 хвилин.
  • Під час проведення бесіди заповнюється протокол, з результатами якого ознайомлюються батьки або особи, які їх замінюють.
 1. Порядок зарахування
  • Діти, які успішно пройшли співбесіду, зараховуються до 1-го класу ліцею наказом директора на підставі рішення психолого – педагогічної комісії. Для цього надаються такі документи:
   • заява на ім’я директора;
   • копія свідоцтва про народження дитини;
   • медична картка встановленого зразка.
  • Якщо протягом 5 – ти днів після оголошення наказу директора про зарахування дітей до першого класу батьки або особи, що їх заміняють, не подали відповідних документів, то такі діти не зараховуються до 1 – го класу ліцею.