Вимоги для 4-6 класів

Вимоги для 4-6 класів

По закінченню 4 класу учні повинні знати

I. Знання лексики з даної теми.

II. Вміння оперувати даним граматичним матеріалом:

Граматичні структури засвоюються імпліцитно(шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях)

Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур

Дієслово: стверджувальна, питальна та заперечна форми дієслова у Present Simple, Present progressive(to be going to), Past Simple, Future Simple, Present Perfect.

Іменник:  однина, множина, злічувані та незлічувані

Прикметник: ступені порівняння

Займенник: Some, any, no(зі злі чуваними і незлі чуваними іменниками)

Особові, присвійні, вказівні

Артикль: означений, неозначений

Числівник: 1-100. порядкові числівники.

Питальні слова( в складі структур: What? Where? When? How? How much? How many?

Сполучник: Then, or

Безособові речення:It’s sunny

ІІІ.     Вміння розуміти висловлювання інших людей (аудіювання):

– учні розуміють мовлення в дещо уповільненому темпі, ретельно артикульоване, з довгими паузами;

– розуміють інструкції, прості вказівки;

– розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру. Які побудовані на засвоєному мовному матеріалі;

– розуміють запитання та інструкції, сформульовані ретельно та повільно.

IV. вміння висловлювати монологічну єдність на дану тему, де учні мають:

–        робити короткі повідомлення про повсякденні й минулі дії, події;

– робити короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;

– коментують зображене на малюнку  або фото;

– описують свій клас, кімнату, ігри і забави, погоду, сім’ю, свято, людей, тварин;

– порівнюють особи, предмети відносно певної ознаки;

– висловлюють своє ставлення до об’єктів, явищ, подій;

– висловлюють певні емоції;

– спонукають до дії( закликати, запропонувати, наказати);

– висловлюють позамовні засоби( жести,міміку).

Обсяг висловлювань – не менше 8 речень

На кінець 5-го класу учні повинні уміти

Аудіювання

розуміють чіткі вказівки, прохання тощо, щоб задовольнити конкретні потреби, якщо мовлення достатньо чітке й повільне;

 • розуміють в основному теми дискусії навколо неї / нього, коли мовлення повільне й чітке;
 • розуміють основний зміст коротких, чітких, простих повідомлень чи оголошень

Говоріння

Монологічне мовлення

прості описи різноманітних знайомих об’єктів, близьких до своєї сфери інтересів;

 • вміють розповідати про свої враження, висловлюючи почуття та власне ставлення;
 • вміють розповідати про певні події в особистому житті, житті своєї сім’ї, друзів;
 • характеризувати якості особистості;
 • розповідати про свої захоплення, уподобання;
 • висловлювати свою точку зору;
 • аргументувати свій вибір, точку зору.

Орієнтовний обсяг висловлювання – до 10 речень.

Діалогічне мовленн

 • вміють обмінюватися інформацією, перевіряти і підтверджувати її;
 • вміють робити пропозиції, використовуючи репліки спонукального характеру;
 • вміють реагувати на пропозиції, твердження тощо;
 • вміють аргументувати свою думку з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
 • пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;

Орієнтовний обсяг висловлювання кожного – 8 реплік.

Читання

 • розуміють основний зміст послідовного фактичного тексту, зміст якого пов’язаний зі сферою власних інтереів;
 • можуть знайти основну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою);
 • розуміють зміст листівок, листів особистого характеру;
 • можуть виділити лінію аргументації в тексті, але не обов’язково в деталях;

Орієнтовний обсяг – 500 друкованих знаків.

Письмо

 • вміють писати особистого листа і описати події, які відбулися, та особисті враження;
 • вміють писати короткі записки чи повідомлення з метою задоволення побутових повсякденних потреб;

Орієнтовний обсяг письмового повідомлення до 8 речень.

 

На кінець 6-го класу учні повинні уміти

Аудіювання

 • розуміють інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);
 • розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, побудованих на засвоєному матеріалі

Говоріння

Монологічне мовлення

 • вміють давати свою оцінку явищам, подіям тощо;
 • вміють характеризувати персонаж казки, мультфільму, оповідання тощо;
 • вміють робити коротку тематичну презентацію;
 • описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
 • характеризувати якості особистості;
 • порівнювати предмети;

орієнтовний обсяг висловлювання кожного – 8 реплік

Діалогічне мовлення

 • вміють спілкуватися, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;
 • вміють обмінюватись інформацією, висловлюючи свою думку, враження, ставлення щодо конкретних фактів, подій, явищ, пропозицій;
 • запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
 • аргументувати свій вибір, точку зору;

орієнтовний обсяг висловлювання не менше 10 речень

Читання

 • вміють знаходити основну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою);
 • розуміють повсякденні / побутові підписи та зауваження: в публічних місцях (на вулицях, в кафе / ресторанах, на вокзалах), на робочих місцях (вказівки, інструкції, попередження, застереження)

орієнтовний обсяг – 600 друкованих знаків

Письмо

 • вміють підтримувані писемне спілкування із реальним або уявним другом по листуванню;
 • вміють писати про повсякденні аспекти свого оточення, наприклад, людей, місця, роботу або навчання, використовуючи зв’язні речення;
 • вміють надавати інформацію з детальним описом вражень, почуттів та подій;

орієнтовний обсяг письмового повідомлення до 10 речень

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *